struna search engine

image shadow

izvod otvorenih stavaka

PDF ispis
definition
 

knjigovodstvena isprava koju dobavljač šalje kupcu radi provjere, potvrđivanja ili osporavanja iskazanoga iznosa neplaćenih računa

synonyms
 

admitted term: konfirmacija

equivalents
 

english: confirmation

abbreviations and acronyms
 

croatian: IOS

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja