struna search engine

image shadow

izvještaj o promjenama kapitala

PDF ispis
definition
 

temeljni financijski izvještaj u kojemu se prikazuju povećanja ili smanjenja kapitala između dvaju obračunskih razdoblja

context
 
Subjekt je dužan u izvještaju o promjenama vlasničkog kapitala prikazati sljedeće: (a) dobit ili gubitke u odnosnome razdoblju, (b) svaku stavku prihoda i rashoda za odnosno razdoblje, koje se sukladno drugim standardima ili tumačenjima priznaju izravno u okviru vlasničkog kapitala, te ukupni iznos tih stavki; (c) ukupni prihod i rashode za odnosno razdoblje (izračunato kao zbroj (a) i (b)), pri čemu se odvojeno prikazuju ukupni iznosi pripisani vlasnicima kapitala matičnog poduzeća i manjinskoga udjela; i (d) za svaki sastavni dio vlasničkog kapitala, učinke promjena računovodstvenih politika i ispravaka grešaka priznatih u skladu s MRS 8.
vrela
synonyms
 

admitted term: izvještaj o promjenama glavnice, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, izvještaj o promjenama vlasničkoga kapitala

equivalents
 

english: statement of changes in equity

german: Eigenkapitalveränderungsrechnung

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja