struna search engine

image shadow

izvještaj o plaćanjima javnomu sektoru

PDF ispis
definition
 

izvještaj koji sadržava podatak o ukupnim iznosima i vrsti plaćanja javnomu sektoru

equivalents
 

english: report on payments to the public sector, report on payments to government

note
 
Izvještaj o plaćanjima javnomu sektoru svake godine sastavljaju i uključuju u godišnje izvješće subjekti od javnoga interesa koji obavljaju djelatnost rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma. Prema čl. 27. st. 4. Zakona o računovodstvu (NN 78/15., 134/15., 120/16.) izvještaj mora uključivati sljedeće podatke o djelatnostima iz stavka 1. ovoga članka: 1. ukupni iznos plaćen svakomu javnom sektoru; 2. ukupni iznos plaćanja po vrstama plaćanja navedenim u članku 3. točki 13. ovoga Zakona za svaki javni sektor posebno; 3. ako su plaćanja vezana uz određeni projekt, tada se mora iskazati iznos plaćanja po vrstama iz stavka 3. ovoga članka za svaki pojedinačni projekt i ukupni iznos plaćanja za svaki pojedinačni projekt. Plaćanja koja poduzetnik obavlja na razini subjekta mogu se iskazati na toj razini umjesto na razini projekta.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja