struna search engine

image shadow

izvještaj o novčanim tokovima

PDF ispis
definition
 

temeljni financijski izvještaj koji sadržava informacije o promjeni novca i novčanih ekvivalenata u određenome obračunskom razdoblju

equivalents
 

english: cash flow statement, cash-flow statement, statement on cash flows

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja