struna search engine

image shadow

izvješće uprave

PDF ispis
definition
 

računovodstveni izvještaj u kojemu uprava opisuje poslovanje

vrela
synonyms
 

admitted term: izvješće poslovodstva

equivalents
 

english: management report

note
 
Poduzetnik je dužan zajedno s godišnjim financijskim izvještajima izraditi izvješće uprave za koje je potrebno provesti reviziju usklađenosti s financijskim izvještajima sastavljenim za isto izvještajno razdoblje i zakonskim odredbama ako je propisana obvezna revizija financijskih izvještaja te koje mora sadržavati istinit i fer prikaz razvoja i rezultata poslovanja i njegova položaja, zajedno s opisom glavnih rizika i neizvjesnosti s kojima se on suočava. (Zakon o računovodstvu, NN 120/2016).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja