struna search engine

image shadow

iskrenje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

stvaranje električnoga luka

vrela
context
 
Brtveni dijelovi brtvenica i dijelovi koji se mogu dodirivati u slučaju decentriranja vratila ili oštećenja ležaja, moraju biti izrađeni od materijala koji ne stvara iskrenje.
vrela
equivalents
 

english: arcing

note
 
Iskrenje se može pojaviti, primjerice, na četkicama motora ili na kontaktu prekidača.
classification
 

polje: elektrotehnika
grana: elektrostrojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje