struna search engine

image shadow

isključujuća zlouporaba vladajućega položaja

PDF ispis
definition
 

oblik zlorabljenja vladajućega položaja kojom poduzetnik u vladajućemu položaju isključuje s tržišta takmace već prisutne na tržištu ili sprečava pristup tržištu mogućim takmacima

vrela
synonyms
 

admitted term: isključujuće zlorabljenje vladajućega položaja

not recommended term: isključujuća zlouporaba dominantnog položaja

equivalents
 

english: exclusionary abuse of dominant position, exclusionary practice, exclusionary conduct

german: Behinderungsmissbrauch

french: pratiques d'éviction abusives

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije