struna search engine

image shadow

isključiva nadležnost

PDF ispis
definition
 

nadležnost Unije u određenome području prema Ugovorima, u kojemu samo Unija može izrađivati i usvajati pravno obvezujuće akte, dok države članice to mogu činiti samostalno samo ako ih na to ovlasti Unija ili radi provedbe akata Unije

vrela
equivalents
 

english: exclusive competence

german: ausschließliche Zuständigkeit

french: compétence exclusive

italian: competenza esclusiva

note
 
Čl. 3. UFEU-a propisuje područja u kojima Unija ima isključivu nadležnost, kao što su npr. carinska unija, monetarna politika za države članice čija je valuta euro, zajednička trgovinska politika i dr.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije