struna search engine

image shadow

ionska polimerizacija

PDF ispis
definition
 

lančana polimerizacija kod koje aktivni krajevi rastućih polimernih lanaca nose negativni ili pozitivni naboj

vrela
equivalents
 

english: ionic polymerization

german: ionische Polymerisatio

french: polymérisation ionique

classification
 

polje: kemijsko inženjerstvo
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački