struna search engine

image shadow

ionofori

noun m. pl.
definition
 

neutralne lipofilne molekule koje omogućuju prijenos iona kroz membranu

vrela
equivalents
 

english: ionophores

note
 
Ionofori otopljeni u mekim plastičnim membranama za potenciometrijske kemijske osjetnike omogućuju selektivno kompleksiranje iona.
classification
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja