struna search engine

image shadow

ioni

noun m. pl.
definition
 

atomi ili skupine atoma s pozitivnim ili negativnim nabojem

equivalents
 

english: ions

classification
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja