struna search engine

image shadow

investicijska aktivnost

PDF ispis
definition
 

aktivnost stjecanja i otuđivanja dugotrajne imovine i drugih ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente

vrela
synonyms
 

admitted term: ulagateljska aktivnost, ulagačka aktivnost

equivalents
 

english: investing activity

subordinate terms
 
novčani izdatak iz investicijskih aktivnosti, novčani primitak iz investicijskih aktivnosti, novčani tok iz investicijskih aktivnosti
note
 
Novčani primitci i izdatci na osnovi investicijskih aktivnosti jesu, primjerice, novčani primitci od prodaje nekretnina, opreme, postrojenja i druge materijalne i nematerijalne imovine, novčani primitci od povrata danih kredita drugima, novčani primitci po osnovi prodaje financijske imovine (dionica, obveznica), novčani izdatci za nabavu nekretnina, opreme i druge materijalne i nematerijalne imovine, novčani izdatci na osnovi kredita danih drugima, novčani izdatci za kupnju dionica ili obveznica drugih subjekata itd.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja