struna search engine

image shadow

inverzna matrica

PDF ispis
definition
 

matrica čija su oba umnoška nje i zadane matrice jednaka jediničnoj matrici

equivalents
 

english: inverse matrix

symbol
 
equation
 
note
 
Neka je $A$ kvadratna matrica. Kažemo da je matrica $B$ inverzna matrica matrice $A$ ako je $AB=BA=I$, pri čemu je $I$ jedinična matrica. Matricu $B$ označujemo kao $A^{-1}$.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi