struna search engine

image shadow

invertibilni operator

PDF ispis
definition
 

operator koji ima dvostrani inverzni element s obzirom na operaciju komponiranja

equivalents
 

english: invertible operator

note
 
Invertibilni operator je operator koji je invertibilni element u asocijativnoj algebri svih operatora, u kojoj je jedinica identični operator, množenje je komponiranje, a zbrajanje je zbrajanje operatora. U funkcionalnim kontekstima, međutim, nekad promatramo i operatore koji nisu svuda zadani ili restringiramo na operatore koji su neprekidni u određenoj topologiji pa se temeljna definicija može i prilagoditi.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi