struna search engine

image shadow

interval

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

podskup uređenoga skupa koji se sastoji od elemenata između dvaju zadanih elementa

equivalents
 

english: interval

subordinate terms
 
otvoreni interval, zatvoreni interval
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi