struna search engine

image shadow

interno orijentirano računovodstvo

PDF ispis
definition
 

računovodstvo usmjereno zadovoljenju informativnih potreba internih korisnika koje omogućuje praćenje napretka poduzeća u ostvarivanju postavljenih ciljeva

vrela
context
 
Sofisticirane metode interno orijentiranog računovodstva odnosno tehnike strateškog upravljačkog računovodstva pružaju informacije kojima se menadžeri mogu (a i moraju) poslužiti za ostvarivanje strateških ciljeva, posebno onih koji se odnose na kvalitetu.
vrela
equivalents
 

english: internally oriented accounting

subordinate terms
 
računovodstvo troškova, upravljačko računovodstvo
note
 
Interno orijentirano računovodstvo obuhvaća računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja