struna search engine

image shadow

interni mehanizam korporativnoga upravljanja

PDF ispis
definition
 

mehanizam unutar poduzeća koji ima funkciju ujedinjavanja interesa menadžera i vlasnika

vrela
synonyms
 

admitted term: unutarnji mehanizam korporativnoga upravljanja

equivalents
 

english: internal mechanism of corporate governance

note
 
Primjer internoga mehanizma korporativnoga upravljanja jest naknada menadžmentu.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja