struna search engine

image shadow

interne kontrole

PDF ispis
definition
 

kontrole koje oblikuje uprava poduzeća, viši menadžment i osoblje radi stjecanja razumnoga uvjerenja o ostvarenju određenih ciljeva

vrela
context
 
U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjeru izražavanja mišljenja u učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta.
vrela
synonyms
 

admitted term: unutarnje kontrole

equivalents
 

english: internal controls

subordinate terms
 
aplikacijske kontrole, detektivne kontrole, korektivne kontrole, opće kontrole, preventivne kontrole
note
 
Ciljeve internih kontrola moguće je podijeliti na operativne ciljeve (osiguranje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih operacija), informacijske ciljeve (osiguravanje pouzdanih financijskih informacija u procesu poslovnoga odlučivanja) te ciljeve usklađenosti ili podudarnosti (usklađenost s politikama, programima, procedurama, zakonima i drugim ograničenjima) (Tušek, Žager, Barišić, 2014., str. 57).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja