struna search engine

image shadow

intencijska reimplantacija

PDF ispis
definition
 

reimplantacija nakon planirana vađenja

vrela
equivalents
 

english: intent reimplantation, intent replantation

german: Absicht Reimplantation

italian: reimpiantamento intenzionale

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: oralna kirurgija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje