struna search engine

image shadow

instrument zaštite od rizika

PDF ispis
definition
 

derivatni ili nederivatni instrument za čiju se fer vrijednost ili novčane tokove očekuje da će kompenzirati promjene fer vrijednosti ili novčanih tokova određene stavke zaštićene od rizika

vrela
context
 
Ponekad instrument zaštite od rizika kompenzira samo dio rizika od kojega se pruža zaštita. Na primjer, zaštita od rizika nije u potpunosti učinkovita ako su instrument zaštite od rizika i stavka zaštićena od rizika izraženi u različitim valutama koje se ne kreću usporedno. Nadalje, zaštita od kamatnoga rizika uporabom derivatnog instrumenta nije u potpunosti učinkovita ako je dio promjene poštene vrijednosti derivatnog instrumenta posljedica kreditnoga rizika druge stranke.
vrela
equivalents
 

english: hedging instrument

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja