struna search engine

image shadow

institucija za platni promet

PDF ispis
definition
 

pravna osoba koja nije povezana s primanjem depozita ili izdavanjem elektroničkoga novca, a koja je dobila odobrenje za pružanje platnih usluga na teritoriju cijele Unije pod manje strogim uvjetima namire nego kod banaka

vrela
equivalents
 

english: payment institution

german: Zahlungsinstitut

french: éstablissement de paiement

slovene: plačilna institucija

note
 
Jedan od glavnih ciljeva Direktive o uslugama platnoga prometa jest usklađivanje uvjeta za pristup tržištu pružateljima platnih usluga koji nisu povezani s primanjem depozita ili izdavanjem elektroničkoga novca. U tu svrhu uvedena je nova kategorija pružatelja platnih usluga i time novi pojam institucija za platni promet (čl. 1. st. 1. Direktiva 2007/64/EZ Parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnoga prometa na unutarnjemu tržištu kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ, te kojom se ukida Direktiva 97/5/EZ).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije