struna search engine

image shadow

injektor

noun m. sl.
definition
 

naprava kojom se uzorak unosi u pokretnu fazu ili na kromatografsku podlogu

vrela
synonyms
 

admitted term: uštrcavač uzorka

equivalents
 

english: sample injector

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja