struna search engine

image shadow

induktivna metoda

PDF ispis
definition
 

opća revizijska metoda koja polazi od ispitivanja pojedinačnih slučajeva na temelju kojih se dolazi do spoznaje o općemu stanju u poslovanju poduzeća

vrela
context
 
Drugačije rečeno, induktivnom metodom nastoji se pomoću proučavanja pojedinačnih pojava i njihove usklađenosti s unaprijed postavljenim kriterijima spoznati šira cjelina. Prema tome, ova metoda omogućava da se na temelju proučavanja pojedinačnih slučajeva osigura uopćeno zaključivanje.
vrela
equivalents
 

english: inductive method, inductive approach, inductive reasoning

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja