struna search engine

image shadow

indirektna metoda

PDF ispis
definition
 

metoda sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima prema kojoj se neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti utvrđuje usklađivanjem dobiti ili gubitka s učincima promjena zaliha, poslovnih potraživanja i obveza u odnosnome razdoblju kao i određenih nenovčanih stavki

vrela
synonyms
 

admitted term: neizravna metoda

equivalents
 

english: indirect method

note
 
Jedina razlika između direktne i indirektne metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima jest u načinu izračuna novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti. Nenovčane stavke koje se uzimaju u obzir pri primjeni ove metode jesu amortizacija, rezerviranja, odgođene porezne obveze, neostvarena dobit i troškovi od tečajnih razlika, neraspodijeljena dobit povezanih društava i manjinski udjeli.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja