struna search engine

image shadow

indikatorski dijagram

PDF ispis
definition
 

grafički prikaz promjene tlaka u cilindru stapnoga stroja u ovisnosti o obujmu za jedan radni ciklus

vrela
context
 
Stvarni proces izgaranja u motoru može se pratiti preko otvorenih ili razvijenih indikatorskih dijagrama (indikatorski dijagrami dobivaju se snimanjem na motoru).
vrela
synonyms
 

admitted term: indicirani dijagram

equivalents
 

english: indicator diagram

note
 
U engleskome jeziku upotrebljava se i naziv PV diagram.
classification
 

polje: strojarstvo
grana: brodsko strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje, Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike