struna search engine

image shadow

indeks permutacije

PDF ispis
definition
 

broj uređenih parova $(i,j)$ elemenata iz $J$ za koje je $ip_j$ za zadanu permutaciju $p$ konačnoga uređenog skupa $J$

synonyms
 

admitted term: broj inverzija permutacije

equivalents
 

english: permutation index, index of a permutation, number of inversions of a permutation, number of inversions in a permutation

russian: индекс перестановки, число инверсий в перестановке

classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi