struna search engine

image shadow

incidentalna reimplantacija

PDF ispis
definition
 

reimplantacija nakon traumatskoga izbijanja ili luksacije zuba

vrela
equivalents
 

english: incidental reimplantation, incidental replantation

german: anfallend Reimplantation

italian: reimpiantamento incidentale

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: oralna kirurgija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje