struna search engine

image shadow

implozija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

deformacijsko uvlačenje stijenka posude s plinom prema unutra koje najčešće nastaje kao posljedica nastanka vakuuma ili nagloga pada tlaka plina u posudi

equivalents
 

english: implosion

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici