struna search engine

image shadow

implikacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

logička operacija koja uređenomu paru izjava pridružuje izjavu koja je istinita osim ako je prva izjava istinita, a druga lažna

synonyms
 

admitted term: pogodba

equivalents
 

english: implication

symbol
 
note
 
Implikacijom se često naziva i znak za implikaciju, a i sama složena izjava od dviju izjava povezanih tim znakom. Ako je $(A,B)$ uređeni par izjava, onda se njihova pripadna implikacija obično označuje kao $A\Rightarrow B$.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi