struna search engine

image shadow

imovina

noun f. pl.
PDF ispis
definition
 

resurs pod kontrolom poduzeća koji ima mjerljivu vrijednost i od kojega se može očekivati buduća ekonomska korist

vrela
context
 
Imovina predstavlja resurse kojima se poduzeće koristi u ostvarivanju svoje djelatnosti. Resursi mogu biti različiti (novac, oprema, građevinski objekti, zalihe robe itd.), no u bilanci se ne prikazuju baš svi resursi već samo oni koji u skladu s računovodstvenim propisima zadovoljavaju određene uvjete.
vrela
synonyms
 

admitted term: sredstvo

equivalents
 

english: asset, resources

german: Vermögenswerte

subordinate terms
 
dugotrajna imovina, kratkotrajna imovina, materijalna imovina, nematerijalna imovina
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja