struna search engine

image shadow

imovina s određenim korisnim vijekom upotrebe

PDF ispis
definition
 

imovina za koju se može utvrditi vijek upotrebe u kojemu će ona poduzeću donositi ekonomske koristi

equivalents
 

english: asset with finite useful life

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja