struna search engine

image shadow

imovina s neograničenim korisnim vijekom upotrebe

PDF ispis
definition
 

imovina koja se upotrebom ne troši niti ekonomski zastarijeva

equivalents
 

english: unlimited useful life

note
 
Primjer imovine s neograničenim vijekom upotrebe jest zemljište. Za tu se vrstu imovine amortizacija ne obračunava.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja