struna search engine

image shadow

imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe

PDF ispis
definition
 

imovina za koju ne postoji predvidiv vijek upotrebe tijekom kojega će poduzeću donositi ekonomske koristi

equivalents
 

english: indefinite useful life of asset

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja