struna search engine

image shadow

idealni plin

definition
 

idealizirano stanje u kojemu je plin predočen kao mnoštvo istovjetnih čestica koje se nesređeno gibaju u svim smjerovima, pri čemu među molekulama, osim za vrijeme kratkotrajnih elastičnih sudara, nema uzajamnoga djelovanja, pa se njihova potencijalna energija može zanemariti

equivalents
 

english: ideal gas

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici, Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike