struna search engine

image shadow

horizontalni izravni učinak

PDF ispis
definition
 

djelovanje pravnih akata Unije koje nacionalni sudovi i druga tijela državne vlasti primjenjuju izravno kad pojedincu dodjeljuju precizno formulirana prava koja su bezuvjetna, pri čijoj primjeni države članice nemaju diskreciju i važenje propisa ne zahtijeva posebne provedbene mjere države članice, a koje stvara pravo naspram drugoga pojedinca

vrela
context
 
U sudskoj su se praksi počele razlikovati dvije vrste pravnih odnosa - vertikalni i horizontalni - vezano uz mogućnost nastanka izravnog učinka norme. (...) Horizontalni je odnos onaj u kojem pojedinac tvrdi da uživa subjektivno pravo u odnosu na drugog pojedinca koji u odnosu na njega na temelju europske norme ima određenu obvezu.
vrela
equivalents
 

english: horizontal direct effect

german: horizontale Direktwirkung

french: effet direct horizontal

subordinate terms
 
horizontalni izravni učinak direktiva
note
 
Sud Europske unije mnogim izvorima europskoga prava, osim direktivama, priznao je horizontalne izravne učinke, npr. većini odredaba Osnivačkih ugovora i uredbama.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije