struna search engine

image shadow

horizontalna supsidijarnost

PDF ispis
definition
 

proces istovremenoga uključivanja socioekonomskih partnera na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini

vrela
equivalents
 

english: horizontal subsidiarity

german: bereichsübergreifende Subsidiarität

french: subsidiarité horizontale

note
 
Horizontalna supsidijarnost usporediva je s pojmom supsidijarnosti iz nadležnosti između država članica i EU-a (vertikalna supsidijarnost, čl. 5., st. 3. UEU-a). Međutim, horizontalna supsidijarnost primjenjuje se na nadležnosti na istoj razini između EU-a, država članica i socijalnih partnera.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije