struna search engine

image shadow

horizontalna državna potpora

PDF ispis
definition
 

državna potpora namijenjena svim poduzetnicima u gospodarstvu koja nije sektorski usmjerena

vrela
equivalents
 

english: horizontal state aid

german: horizontale staatliche Beihilfe

french: aide horizontale d'état

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije