struna search engine

image shadow

horizontalna analiza

PDF ispis
definition
 

analiza koja obuhvaća usporedbu odabranoga kvantitativnog podatka tijekom više razdoblja radi ocjene dinamike i promjena u poslovanju poduzeća, ocjene odstupanja od planova ili usporedbe poslovanja s poduzećima u industriji

context
 
Horizontalna analiza može se provoditi na temelju komparativnih financijskih izvještaja u kojima se promjene utvrđuju uzastopno kroz razdoblja (verižne promjene) umjesto da se promjene u svim godinama promatraju u odnosu na jedno bazno razdoblje.
vrela
equivalents
 

english: horizontal analysis

german: horizontale Analyse

subordinate terms
 
analiza odstupanja od planskih vrijednosti, analiza povijesnoga niza, analiza trenda
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja