struna search engine

image shadow

homomorfizam grupa

PDF ispis
definition
 

funkcija koja preslikava grupu u grupu i pritom čuva operaciju

equivalents
 

english: group homomorphism

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi