struna search engine

image shadow

hipergamija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

brak žene s muškarcem jednakoga ili višega društvenog položaja

vrela
equivalents
 

english: hypergamy

note
 
Naziv je prvo upotrebljavan u kontekstu kastinskih odnosa, a danas ima općenito značenje.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji