struna search engine

image shadow

Hilbertov prostor

PDF ispis
definition
 

unitarni prostor koji je potpuni metrički prostor s obzirom na metriku danu skalarnim kvadratom razlike vektora

equivalents
 

english: Hilbert space

french: espace de Hilbert

russian: Ги́льбертово простра́нство

classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi