struna search engine

image shadow

hidroavion

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

letjelica kojom se može manevrirati na vodi

vrela
context
 
Prema ovoj se definiciji hidroavioni i plovila bez istisnine također smatraju brodovima.
vrela
equivalents
 

english: seaplane

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja