struna search engine

image shadow

hi-kvadrat razdioba

PDF ispis
definition
 

zakon razdiobe neprekidne slučajne varijable kojoj je funkcija gustoće jednaka $f(x) = \frac{1}{\Gamma (n/2) 2^{n/2}} x^{\frac{n}{2}-1} e^{ -\frac{x}{2}}$ za $x >0$

synonyms
 

admitted term: hi-kvadrat distribucija

equivalents
 

english: chi-square distribution

symbol
 
note
 
U funkciji gustoće prirodni broj $n$ parametar je razdiobe koji zovemo stupnjem slobode.
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi