struna search engine

image shadow

Heronova formula

PDF ispis
definition
 

formula kojom se izražava površina trokuta s pomoću duljina stranica trokuta

equivalents
 

english: Heron's formula, Hero's formula

formula
 
note
 
Ako su $a,b,c$ duljine stranica trokuta i $P$ njegova površina, onda je po Heronovoj formuli $P=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, pri čemu je $s$ poluopseg trokuta.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi