struna search engine

image shadow

heksoze

noun f. pl.
PDF ispis
definition
 

monosaharidi koji sadržavaju šest ugljikovih atoma

equivalents
 

english: hexoses

subordinate terms
 
aldoheksoze, ketoheksoze
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja