struna search engine

image shadow

havarija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

šteta na brodu ili teretu tijekom pomorskoga pothvata

context
 
Ugovorom je redovito predviđeno da brodar nema pravo na vozarinu (hire) dok traju smetnje u iskorištavanju broda bez krivnje naručitelja prijevoza (off-hire clause), na primjer, za vrijeme redovnog dokovanja, popravaka oštećenja, havarija stroja, nedostatka ljudstva ili zaliha.
vrela
equivalents
 

english: average

german: Havarie

italian: avaria

subordinate terms
 
zajednička havarija, posebna havarija
classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja