struna search engine

image shadow

harmonizacija financijskoga izvještavanja

PDF ispis
definition
 

dio harmonizacije računovodstva koji se provodi radi povećanja usporedivosti financijskih izvještaja tako da okvir financijskoga izvještavanja različitih zemalja ne smije biti kontradiktoran

vrela
context
 
Poduzeća koja žele emitirati svoje dionice na strana tržišta uviđaju mnoge prednosti harmonizacije financijskog izvještavanja.
vrela
synonyms
 

admitted term: ujednačivanje financijskoga izvještavanja

equivalents
 

english: harmonization of financial reporting

note
 
Začetkom harmonizacije financijskoga izvještavanja smatra se uvođenje dvojnoga knjigovodstva. Formalna harmonizacija računovodstvenih standarda ne mora nužno voditi harmonizaciji računovodstvene prakse razvijenoj u različitim poduzećima. Mnogi čimbenici, kao što su razlike u kvaliteti revizije, kulturi, pravnome i političkome sustavu, mogu dovesti do neusporedivih financijskih izvještaja, unatoč tomu što su ti izvještaji sastavljeni na temelju sličnih računovodstvenih standarda.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja