struna search engine

image shadow

Hamiltonov ciklus

PDF ispis
definition
 

Hamiltonov put na grafu čija je početna točka ujedno i završna točka

equivalents
 

english: Hamiltonian cycle

russian: Гамильтонова цепь

classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi