struna search engine

image shadow

halogenoformi

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

derivati metana u kojima su tri vodikova atoma zamijenjena halogenim atomima

synonyms
 

admitted term: trihalogenmetani

equivalents
 

english: haloforms

note
 
Trifluorometan i klorodifluorometan upotrebljavaju se kao sredstva za hlađenje u hladnjacima, a triklorometan kao otapalo.
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

source
 

source of term: Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktivnih međuprodukata temeljen na strukturi : preporuke IUPAC 1995. : preporuke Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva 2005. / priredili G. P. Moss, P. A. S. Smith, D. Tavernier ; preveli Danko Škare, Tomislav Portada, Leo Frkanec. Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2005.