struna search engine

image shadow

halogeniranje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

supstitucijska reakcija kojom se atom halogenoga elementa uvodi u organsku molekulu bilo zamjenom s vodikovim atomom ili hidroksilnom skupinom bilo adicijom na nezasićenu vezu

equivalents
 

english: halogenation

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja